Caritas biedt solidariteit met mensen die het financieel moeilijk hebben. De Parochiële Caritas Instelling (PCI) is mede het diaconale gezicht van onze parochie. De Caritas kan directe hulp bieden in concrete nood, financieel, maar bij voorkeur praktisch. U kunt ook adviezen krijgen om tot oplossing van problemen te komen. Als u hulp vraagt is anonimiteit gewaarborgd.

Contact
De leden van de Caritas zijn bereikbaar via de pastores en via de secretariaten van de vijf geloofsgemeenschappen

Voedselbank

voedselbankDe PCI ondersteunt de Voedselbank Midden-Twente.
De Voedselbank is er voor mensen die geen of onvoldoende geld hebben om voedsel en kleding te kopen.

Contact:
Website:  Voedselbank Midden-Twente