Wat doen we samen?
Het parochiebestuur, het pastoraal team en de profielberaden
Onze parochie De Goede Herder wordt geleidt door het parochiebestuur en het pastoraal team.
In de vier profielberaden overleggen de vijf geloofsgemeenschappen inhoudelijk over het pastoraat. De profielpastor heeft zo een aanspreekpunt in elke geloofsgemeenschap. Het pastoraal beleid van de parochie wordt na overleg, met het parochiebestuur, door het pastoraal team vastgesteld. Het parochiebestuur ziet erop toe dat het beleid ook materieel uitvoerbaar blijft en waarborgt de personeelszorg voor de teamleden en de vrijwilligers.

De juiste voorwaarden scheppen.
Parochiebestuur en de vijf locatieraden
Het parochiebestuur voert regelmatig overleg met de vijf locatieraden. Het vrijwilligersbeleid, de financiën en de gebouwen zijn daarbij de aandachtsgebieden. De pastoor is de formele voorzitter van het parochiebestuur.

Pastoraat.
Het pastoraal team voert regelmatig overleg met de vijf pastoraats-groepen. Alle zaken die met Liturgie, Catechese, Diaconie en Gemeenschapsopbouw te maken hebben, komen daarbij aan de orde. Via de aandachtspastores werken pastoraatsgroep en pastoraal team in de geloofsgemeenschap samen. De pastoor is voorzitter van het pastoraal team.

Secretariaat van het Pastoraal Centrum Hengelo.
Het parochiebestuur en het pastoraal team maken gebruik van de diensten van een centraal secretariaat dat de parochiële administratieve werkzaamheden verricht.
Hiernaast zal het secretariaat, naarmate de praktijkbehoefte groeit, ook taken uit de geloofsgemeenschappen op zich gaan nemen die centraal beter of efficiënter uitgevoerd kunnen worden.