Ons erfgoed

Hier willen we u een kijkje geven in hetgeen Katholiek Hengelo heeft voortgebracht.

U kunt downloaden:
– De geschiedenis van de parochies: *Hengelo Zuid  FusieZuid
– De H.Hart- en Ps.Joannesparochie H.Hart-P-Joannes100
– Het Missiekruis in de O.L.Vrouwekerk  HET MISSIEKRUIS
– Schatten in de Thabor  SchattenI
– Raphaël-Exoduskerk   RaphaelExodus
– Kruiswegstaties in de Hengelose Kerken   HengeloKruiswegen
– De adventskrans adventskrans
– Kerststal   Kerststal
– Het kerkelijk jaar   Kerkelijk_jaar
– 125 jr St. Lambertus

Als u ook een bijdrage wilt leveren, dan is uw reactie van harte welkom bij webredactie@degoedeherderhengelo.nl