Hier willen we u een kijkje geven in hetgeen Katholiek Hengelo heeft voortgebracht.

U kunt downloaden:

– De geschiedenis van de parochies:

*Hengelo Zuid  FusieZuid

*de H.Hart- en Ps.Joannesparochie H.Hart-P-Joannes100

– het Missiekruis in de O.L.Vrouwekerk  HET MISSIEKRUIS

– Schatten in de Thabor  SchattenI

– Raphaël-Exoduskerk   RaphaelExodus

– Kruiswegstaties in de Hengelose Kerken   HengeloKruiswegen

– de adventskrans adventskrans

– Kerststal   Kerststal

– het kerkelijk jaar   Kerkelijk_jaar

– 125 jr St. Lambertus

Als u ook een bijdrage wilt leveren, dan is uw reactie van harte welkom
bij  webredactie@degoedeherderhengelo.nl