Voor ouderen zijn er in de geloofsgemeenschappen verschillende activiteiten:

  • door-de-weekse vieringen (meer info)
  • ontmoetingen en cursussen

Vrijwilliger worden?
Bel of mail ons secretariaat van parochie De Goede Herder:
074-259 23 32     secretariaat@degoedeherderhengelo.nl
Wij zijn er elke ochtend.
Ook als u weinig tijd heeft, kunnen we vast een taak vinden die uw belangstelling heeft.

Katholieke Bond van Ouderen
De Unie Katholieke Bond van Ouderen (KBO) is een landelijke organisatie met twaalf provinciale en vele plaatselijke afdelingen. Ook in Hengelo bestaat een actieve afdeling.
Parochie De Goede Herder wil samen met deze afdeling initiatieven ontwikkelen om senioren volwaardig en zelfbewust aan de samenleving te laten deelnemen.
Contactpersoon voor de afdeling Hengelo van de KBO:
Dhr. de Ruiter  tel.: 074 277 11 92

Voor contact met de provinciale afdeling verwijzen we naar de website van de KBO Overijssel: www.kbo-overijssel.nl