Het bestuur

De Parochiële Caritas Instelling is een vrijwilligersorganisatie en zelfstandig onderdeel van de Rooms Katholieke Kerk. Wij beheren het vermogen (en leggen daarvoor verantwoording aan het Bisdom af) en zorgen voor het verwerven van middelen en voor de doelmatige aanwending om hulp te bieden daar waar het nodig is. We hebben regelmatig overleg met de bestaande diaconale werkgroepen in Hengelo en werken waar mogelijk samen met diverse hulpverleningsorganisaties. 

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor werkzaamheden.

We willen een transparante (vrijwilligers)organisatie zijn. Daarom kunt u hieronder onze plannen en jaarverslagen zien.

Werkplan PCI DGH

Jaarverslag-PCI-2023

Beleidsplan PCI DGH 2020-2024

Privacy

Vertrouwenspersoon: mw. Magrit de Graaf:  vertrouwenspersoon@rktwentezuid.nl of via 06-51741300

 

Caritas Hengelo
06-27215967