Hulp nodig?

Hebt u zelf hulp nodig of wilt u hulp vragen voor iemand anders? De leden van de Caritas zijn bereikbaar via de secretariaten van de vier geloofsgemeenschappen of via caritas@degoedeherderhengelo.nl . U kunt ook bellen: 06-27215967.

Uiteraard gaan wij zorgvuldig met uw gegevens om.

Hulp bieden?

Dat kan!

– Als u ons werk financieel wil steunen:
U kunt uw financiële bijdrage storten op onze bankrekening: NL29 RABO 0110 9826 65 t.n.v. PCI De Goede Herder Hengelo.
De PCI De Goede Herder is door de Belastingdienst erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). De PCI legt over de besteding van haar middelen jaarlijks verantwoording af aan zowel het parochiebestuur als het bisdom. Meer hierover leest u op de pagina van het bestuur:

-Als vrijwilliger:
Geleidelijk wordt de Caritas bekender bij hulporganisaties in Hengelo. Hulpverleners die een keer een beroep op ons hebben gedaan, komen terug of wijzen hun collega’s op ons bestaan. Juist in gevallen waarin wettelijke regelingen niet voorzien of ambtelijke molens te langzaam malen kunnen wij snel en op maat hulp bieden. Daarvoor zijn echter wel helpende handen nodig. Wij zoeken mensen die ons éénmalig of kortdurend willen helpen bij acties. Maar ook mensen die langere tijd met ons willen samenwerken, bijvoorbeeld bij individuele hulpvragen, zijn meer dan welkom. Hebt u interesse? Stuur dan een mail naar caritas@degoedeherderhengelo.nl

Caritas Hengelo
06-27215967