Caritas

Het Latijnse woord caritas betekent letterlijk liefde of naastenliefde. De Parochiële Caritasinstelling (PCI) is een organisatie binnen de parochie, die als doel heeft om die caritas binnen en vanuit de parochiegemeenschap een herkenbare plek te geven. Dat doet de PCI door solidariteit en steun te geven aan mensen die het moeilijk hebben.

Onze missie

De PCI wil zwakkeren in de samenleving (financieel en praktisch) ondersteunen. Uitgangspunt moet daarbij zijn dat de ondersteuning hun helpt volwaardig deel te (blijven) nemen aan de samenleving. Soms is daarvoor een fiets nodig en soms een mand met boodschappen. Daarnaast wil de PCI stem geven aan hen die zorg of hulp behoeven, maar niet gehoord worden of niet in staat zijn zichzelf hoorbaar te maken. Op die manier hoopt de PCI de sterkeren in de samenleving te betrekken bij het verbeteren van de situatie van de zwakkeren.

Binnen onze mogelijkheden willen wij vier doelen bereiken:
– Wij zetten ons in om noodhulp te geven op het vlak van eerste levensbehoeften;
– Wij willen mensen ondersteunen bij het weer op de rails te krijgen van hun leven;
– Wij willen verborgen noden signaleren en waar mogelijk onder de aandacht brengen van personen en instanties die deze noden kunnen verlichten;
– Wij willen mensen in staat stellen binnen hun eigen mogelijkheden maximaal mee te doen in de samenleving.

Aan die missie kunnen wij alleen maar werken dankzij de gulle gaven van vele generaties parochianen. Het (bescheiden) vermogen dat daarmee in de loop van de jaren is opgebouwd, beheren wij dan ook zorgvuldig. Ook huidige financiële bijdrages, of steun in de vorm van helpende handen, dragen bij aan onze missie. Kijkt u daarvoor op de pagina hulp

De PCI is er dus voor en door de parochianen. Het verhaal van de barmhartige Samaritaan leert ons dat iedereen onze naaste is. Daarom bieden wij ook hulp en advies aan mensen van andere gezindten of aan niet-gelovigen.

 

Caritas Hengelo
06-27215967