Het begon met Franciscus van Assisi en in de Franciscuskerk gaat het verhaal verder

maandag 27 november | Nieuws Franciscus

Geen Kerstmis zonder kribbe. In menig huiskamer, kerk en ook op andere plaatsen wordt in december een kerststal opgezet. In sommige plaatsen is er ook een ‘levende kerststal’. 

De kerststal bestaat 800 jaar 

De kerstgroep met Maria, Jozef en het Jezuskind, met de herders en de os en de ezel hebben we te danken aan de H. Franciscus van Assisi. Vóór 1223 werd er hooguit een kribbe met een beeld van het kindje Jezus geplaatst. Precies 800 jaar geleden kreeg Franciscus van paus Honorius III toestemming om het kersttafereel met levende personen voor te stellen. Hij wilde daarmee de herinnering oproepen aan het Kind, dat in Bethlehem geboren is, en de behoeftige omstandigheden, waaronder dat plaatsvond. 

Nabij een klein klooster van de eerste Franciscaner monniken in het dorp Greccio bevond zich een grot, die Franciscus herinnerde aan de Geboortegrot in Bethlehem. In deze grot maakte hij een stal. Op Kerstavond werd vóór die stal de Heilige Mis opgedragen, waarbij het idee was dat het Goddelijk Kind zelf onder de gedaante van brood en wijn aanwezig zou zijn. 

De legende vertelt: “Toen Franciscus het Evangelie zong en gekomen was bij de woorden ‘…en legde hem neder in de kribbe…,’ knielde hij neer om het geheim van de menswording te overwegen en zie in zijn armen kwam een kindje, omstraald van schitterend licht.” 

Net als toen helpt het opzetten en het bekijken van een kerststal ons, om de geschiedenis van wat er in Bethlehem plaatsvond opnieuw te beleven. 

De volksdevotie rondom de stal van Bethlehem is in de eeuwen daarna wereldwijd verspreid. Dit najaar is bij uitgeverij Adveniat ook een boek verschenen over 800 jaar kerststal: ‘De Kerstgroep Grenzeloos Mooi’. 

Het kerstverhaal in de Franciscuskerk 

In de Franciscuskerk wordt het verhaal op verschillende manieren verteld. 

  • De scholen komen bezoek 

Op 20 december aan de leerlingen van groep 4 van de basisscholen: de Esreinschool, de Paus Joannesschool en De Akker. We zijn heel blij dat we vorig jaar weer contact hebben opgenomen en dat de groepen toen enthousiast hebben gereageerd na afloop van hun bezoek. Dit jaar komen alle drie de scholen op bezoek, ook ouders zijn van harte welkom. We vertellen dan het kerstverhaal, een film van ongeveer 10 minuten, we bekijken de kerststal en er is een kleine quiz. 

  • Tijdens de vieringen 

Op 24 december in de kerstviering om 19.00 uur. Het wordt een viering met veel bekende 

kerstliederen. Een samengesteld koor ondersteunt de samenzang. 

Op eerste kerstdag wordt het kerstverhaal verder verteld in een viering met zang door het Allegrokoor. 

  • Expositie van ruim 100 kerstgroepen 

Net als vorig jaar is er in het hele kerkgebouw een grote expositie van meer dan 100 grote en kleine kerststallen van dichtbij en ver weg. Een groot deel van deze kerstgroepen wordt, net als andere jaren ter beschikking gesteld door een verzamelaar. 

U kunt de expositie bekijken op 24 en 25 december na de vieringen en op tweede kerstdag tussen 13.00 en 16.00 uur. 

Download deze tekst in PDF hier