Jubileumviering met ExRa-koor, anders dan anders. De kracht van (samen) muziek (maken).

vrijdag 3 februari | Nieuws Franciscus

Afgelopen zondag, 29 januari, werd het jubileumjaar van het ExRa koor ingeluid.
Een geschiedenis van 50 jaar samen zingen en samen vieringen voorbereiden. Dat betekent vaak heel diep bij jezelf te rade gaan, maar ook samen vreugde en verdriet delen en daar samen in groeien, samen wijzer worden.

De koorleden hadden liederen uitgekozen, die voor hen een speciale betekenis hadden. Daarom waren er in deze viering heel veel liederen en kon de overweging vervangen worden door de mooie woorden in teksten en liederen. Als je die liederen dan in verbinding brengt met de ‘vrije vertaling’ van het Evangelie van de Bergrede, de zaligsprekingen, die door de voorganger gelezen werd, dan ervaar je ‘de kracht van (samen) muziek (maken)’.
Het was een speciale viering, die zonder boekje te volgen was via een mooie PowerPointpresentatie. De teksten en ook de namen van overledenen, die herdacht werden, kwamen op deze manier gepresenteerd, veel meer ‘binnen’, zoals meerdere kerkgangers vertelden.
De dirigent beloofde ons voor de volgende keer, Palmzaterdag, een viering, waar meegezongen kan worden! Na de viering werd er druk nagepraat onder het genot van een kopje koffie/thee en iets lekkers. 

ExRa-koor bedankt en natuurlijk ook gefeliciteerd met dit jubileum!