Misintenties en Jaargedachtenissen

woensdag 11 januari | Nieuws OLV

Misintenties 6 mei t/m 7 juli

6 – 12 mei            Marie Venus-Willemsen; Jan Kuipers; Jo Nijenhuis-Spanjer (jarig 7 mei)
familie Bronswijk-Deems; Marie Veltman-Meckelenkamp
13 – 19 mei          Ouders Wensink-Boks;
20 – 26 mei          Pastor Zegger (jarig)
27 mei-2 juni       Jan Kuipers; ouders Wensink-Boks; Jan Wissink; Marinus en Toos Kuipers-Masselink
3-9 juni               Jan Kuipers; Ben Veltman
10-16 juni           Geen
17-23 juni           Ouders Wensink-Boks; Henk Koenders; Tonnie Burks-Evers (jarig)
24-30 juni           Geen
1 t/m 7 juli           Frans Scheuten (jarig)

 

Jaargedachtenissen 6 mei t/m 7 juli

6 – 12 mei            Bertus Krakers
13 – 19 mei          Pastor van Hal; Jan Oude Aarninkhof
20 – 26 mei          Agnes Billijon-Oude Engberink; familie Geerdink-Hollweg; Berry Peet; Maaike Witbreuk; Frans Pot; Leo Dat
27 mei-2 juni       ouders Kuipers-Geerdink
3-9 juni               Frans Scheuten
10-16 juni           Geen
17-23 juni           Marinus Kuipers; Marie Lamm-Boerkamp
24-30 juni           Henk Kuipers; Lies Oude Aarninkhof
1 t/m 7 juli           Geen

Misintenties en jaargedachtenissen kunt u tot woensdagmiddag opgeven aan de pastorie, of met een mailtje naar olv.secretariaat@degoedeherderhengelo.n
Uw bijdrage van € 10,- daarvoor kunt u overmaken naar NL62 RABO 0327 5474 72 of contant betalen aan de pastorie.