Misintenties en Jaargedachtenissen

zaterdag 20 april | Nieuws OLV

Misintenties 18 mei – 14 juni

18 – 24 mei         Ouders Gortemaker-Kip en Marjo; ouders Wensink-Boks; Frans Scheuten; Jan Wissink;
ouders Kuipers-Masselink; Gerrit Welberg; pastor Zegger; ouders Dat-Vehof
25 – 31 mei         Bruidspaar Nick Kranenborg-Anne van der Bles
1 – 7 juni             Jan Kuipers; James Keuben
8 – 14 juni           Geen

Jaargedachtenissen 18 mei – 14 juni

18 – 24 mei         Frans Pot; familie Geerdink-Hollweg; pastor van Hal; Maaike Witbreuk; Leo Dat;
25 – 31 mei         Ouders Kuipers-Geerdink; Berry Peet
1 – 7 juni             Ben Veltman; Frans Scheuten; Harrie Lenferink
8 – 14 juni           Geen

Misintenties en jaargedachtenissen kunt u tot woensdagmiddag opgeven aan de pastorie, of met een mailtje naar olv.secretariaat@degoedeherderhengelo.nl
Uw bijdrage van € 10,- daarvoor kunt u overmaken naar NL62 RABO 0327 5474 72 of contant betalen aan de pastorie.