Nieuwsbrief 22 maart tm 6 april

vrijdag 22 maart | Nieuws Franciscus

Beste mensen,

Een nieuwsbrief voor twee weken deze keer, bijna helemaal in het teken van het Paasfeest dat er aan komt. Het wordt een Goede Week, vol verdieping voor wie dat wil. Zeker als je leest, dat ook de kinderen erbij betrokken worden, bij het feest van Palmpasen en ook bij het bezoek van de leerlingen van groep 8 van drie basisscholen in onze geloofsgemeenschap. Het is fijn dat de contacten met de scholen in onze geloofsgemeenschap zo goed lopen. Hopelijk geeft het de kinderen het gevoel dat ze welkom zijn in onze kerk.
Jammer dat het vieringenrooster in de Samenloop, die u thuis ontvangen heeft, niet helemaal klopte. Gelukkig kon het, wat onze geloofsgemeenschap betreft, op de website aangepast worden. De viering van Palmpasen in onze kerk is op zaterdag 23 maart om 18.30 uur!
Die juichende mensen bij de intocht in Jeruzalem toen, bereiden zich voor op het Joodse paasfeest en door Jezus geïnspireerd droomden zij net zo van een rijk van vrede als wij.
Het is ook duidelijk voorjaar en daar hoort schoonmaken en opruimen bij. In de kerk is er al heel hard gewerkt, maar nog niet alles is klaar, extra helpende handen zijn nog welkom. U kunt zich daarvoor opgeven. Als u zelf in huis uw kledingkast gaat opruimen, vindt u vast nog wel spullen voor Sam’s Kledingactie op 6 april.
Als ik goed nadenk over het thema van de ExRa-viering op zondag 7 april heeft dat misschien ook wel iets met opruimen te maken, maar dan vanbinnen. Barmhartigheid, vergeven, herstel en groei zorgt in ieder geval ook voor ruimte tussen mensen.
Het stopt niet op Goede Vrijdag er komt nieuw Leven en wij mogen/moeten er onze invulling aan geven.
Twee bijzonder goede weken gewenst en vergeet niet dat met Pasen ook de zomertijd ingaat.

Download hier de nieuwsbrief