Deze pagina is bedoeld om de nieuwste uitgave van het PAROCHIEMAGAZINE “SAMENLOOP” te kunnen downloaden.

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent bijvoorbeeld dat voor het publiceren van een foto waarop iemand herkenbaar afgebeeld staat, altijd de toestemming van die persoon nodig is.

Het kerkbestuur heeft deze toestemming (nog) niet. Daarom kan het parochiemagazine “SAMENLOOP” (voorlopig?) niet op de website staan.

Lees ook Privacyverklaring-R.-K.-Parochies