Klik hier voor Samenloop20-04

Het PAROCHIEMAGAZINE “SAMENLOOP” wordt deze maanden niet rondgebracht. Veel van onze bezorgers behoren tot de risicogroep voor besmetting van het Corona-virus.