Het PAROCHIEMAGAZINE “SAMENLOOP”  zal weer bezorgd worden.
Wij zijn onze bezorgers dankbaar dat zij dit willen doen.

Samenloop 01 verschijnt op 12 januari a.s.