Het PAROCHIEMAGAZINE “SAMENLOOP”  zal weer bezorgd worden.
Wij zijn onze bezorgers dankbaar dat zij dit weer willen doen.

Samenloop 8 verschijnt op 24 november a.s.