Vieringen komende periode

Zaterdag 9 dec.   18.30 uur:   Eucharistieviering, celebrant: C. Pikkemaat, pr Zaterdag 16 dec. 18.30 uur:   Woord- en Communieviering Kerstavond zondag 24 dec. 19.00 uur: Eucharistieviering, celebrant: J.Huisman,pr Oudjaar       zondag 31 dec. 18.30 uur: Woord- en...

Kerstconcert

Het is nog vroeg maar toch laten we alvast weten dat het Bornse koor Con Brio op 23 december een kerstconcert zal geven in de Onze Lieve Vrouw samen met Voices to Heaven een groep van enthousiaste jonge mensen die de Lambertusbasiliek als thuisbasis hebben.
Bericht over en van pastor Nibbelke

Bericht over en van pastor Nibbelke

Zoals u waarschijnlijk weet is pastor Nibbelke sinds een tijdje opgenomen in het hospice. Het onderstaande namen we over uit de nieuwsbrief van de Thabor geloofsgemeenschap: Bij een bezoekje aan pastor Nibbelke zongen de cantores enkele psalmen. Pastor Nibbelke was...

Uitbreiding van het pastoraal team

De parochiebesturen van HH. Jacobus en Johannes, De Goede Herder en de Heilige Geest parochie zijn verheugd u mede te delen dat de aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Eijk, per 1 januari 2024 James Keuben, kandidaat-priester, voor onze drie parochies als fulltime...
Bloemen op het altaar

Bloemen op het altaar

Een wens ging in vervulling met de mooie nieuwe bloembakken op het altaar. Ze zijn gemaakt door de echtgenoot van onze vaste vrijwilligster die altijd de bloemaankleding op het altaar verzorgd. Wij zijn erg blij met deze verfraaiing en zeggen de maker hartelijk...